Az EUROlocal projekt

A  ‘Learning Region/Tanuló Régió’ kifejezés közismert az életen át tartó tanulésról szóló diskurzusban. Ez logikus is - mivel az az EU-szakpolitika meghatározó platformájáról - tehát olyan helyekről van szó, melyek az egész életen át tartó tanulást megvalósítják. Az Európai Bizottság definíciója szerint ez tehát "egy város, kisváros, vagy régió, mely felismeri és megérti a fejlődéséhez, stabilitásához, és az egyéni kiteljesedéshez egyaránt szükséges tanulás szerepét, ezért minden erőforrását arra használja fel kreatív módon, hogy segítse polgárainak minden emberi képességei fejlődni tudjon." Ezek az erőforrások egyaránt magukban foglalnak embereket és szervezeteket - Szakképzés, Felsőoktatás, Kis- és Középvállakozások, helyi önkormányzatok, iskolák és felnőttképzés, minden olyan kulcsszerepet játszó véleményformáló/döntéshozó amelynek szerepe van a tanuló régióban.

A tevékenységek sokféleségét érzékelhetjük. A PENR3L projekt Limerick-i Deklarációja azonosított néhány gazdasági, társadalmi és környezeti indikátort, melyek megkülönböztetik a tanuló városokat és régiókat. Németország közel 73 tanuló régiót fed le, az Egyesült Királyságban és Finnországban a nemzeti tanuló város hálózatoknak több mint száz tagja van, az Európai Bizottság maga pedig ugyancsak támogatott már olyan projekteket és programokat, melyek tanuló régiók létrehozását célozták, ilyen volt az R3L+ program, a TELS, a LILLIPUT, az INDICATORS, a PALLACE, a LILARA, a PENR3L és sok más hasonló. Európán kívül a tanuló városok és régiók hasonlóképpen fejlődnek K łnában, Dél-Koreában, Ausztráliában és más kontinenseke is. Ezek a törekvések számtalan adatot, eszközöket, indikátorokat, jelentéseket, videókat, projekteket, ajánlásokat, terveket, stratégiákat, és tanulási anyagokat hoztak létre - gazdag tárházát a potenciálisan az EU régiói számára értékes anyagoknak, melyeket sürgősen össze kell gyűjteni és hozzáférhetővé kell tenni. Van egyébként egy világos minőségi különbség a tanuló régió vonatkozásába, melyet egyébként számos kutatás is jelez, tehát az, hogy sok helyütt kevés a felismerés, vagy a cselekvés. Az EUROlocal-ban a Glasgow-i Egyetem teamje - amely egyébként is a tanuló város és régió fejlesztés élvonalában található az elmúlt tíz évben - más hálózatokat is vezetve gyűjti az Európában e területen felhalmozott tudásokat és gyakorlatot mindenféle források révén országok és ágazatok bekapcsolása alapján. A partnerek tesztelik az eszközöket, megtalálják a jó gyakorlatokat, majd dinamikusan feltöltik és összerndezik azokat egy interaktív webes felületen, tanulási anyagokat készítenek, és aktívan disszeminálják és hasznosítják az eredményeket anak érdekében, hogy Európa régióinak változásához hozzájáruljanak. Jelentős hatást válthat ki tehát e rendszer a regionális gazdasági és társadalmi jólétre egyaránt

 

 

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulási programjának az EUROlocal projekt által érintett célkitűzései

Az életen át tartó tanulás minőségének fejlesztéséhez történő hozzájárulás és magas szintű tejesítmény, innováció, valamint a témát érintő rendszerek és gyakorlatok Európai dimenziójának erősítése.

Az EUROlocal felerősíti az Európai Bizottságnak az egész életen át tartó tanulás régióival foglalkozó szakpolitikáját azáltal, hogy eszközöket, stratégiákat, tananyagokat, jelentéseket és minden olyat gyűjt, melynek köze van a tanuló régió fejlesztéséhez, ezeket aztán egy innovatív honlapra tölti fel, melyhez minden régió hozzáfér, ezzel aktívan terjszti annak minőségi hasznát, hogy érdemes európai tanuló régióvá válni. A projekt workshop-jai pedig az Európán átívelő partnerséget ösztönzik.

Az európai egész életen át tartó tanulási térség megvalósításának támogatása.

A tanuló városokkal és régiókkal kapcsolatos ismeretek hozzáférhetősége és azok hálózatokon keresztül történő aktív marketingje Európában és a honlapon, workshop-okon keresztül jelentős mértékben hozzájárul a kontinens fejlődéséhez, hogy gyorsabban létre jöhessen az Európai egész életen át tartó tanulási térség. A projekt elvezethet a tanuló régiókkal kapcsolatos szakpolitikai dokumentum új változatának továbbfejlesztéséhez is, hogy helyébe lépjen az eredetinek, melyet a projekt tanácsadója készített 2001-ben. Ezt is magában foglalja a készülő ajánlás. 

 

Az egész életen át tartó tanulásnak a társadalmi kohézióhoz, az aktív állampolgársághoz, az interkulturális párbeszédhez, a nemek közötti egyenlőséghez és az egyéni megvalósulásban történő hozzájárulás erősítése.

Az európai bizottsági tanuló régiós definíció szerint az "elismeri és megérti a tanulás kulcsszerepét a gyarapodás, a stabililtás és az egyéni megvalósulás fejlesztésében, ugyanakkor kreatív módon serkenti minden erőforrását, hogy minden polgára teljes emberi képességét fejleszteni tudja." Az EUROlocal számára ez tehát központi kérdés. Az összegyűjtött és terjesztett jó gyakorlatok példái a projekt révén hozzájárul mindehhez.

 

Segítség ahhoz, hogy a tagországokban a hozzáférhető egész életen át tartó tanulás minőséget, vonzó és hozzáférhető lehetőséget biztosítson.

Mivel a minőség, a vonzó és hozzáférhető szempontok a tanuló régió attribútiumai, a projekt ezeket felvállalva tananyagok (pl. LILLIPUT), indikátorok (pl. az INDICATORs c. projektből), és jó gyakorlatok eset-tanulmányai révén segít abban, hogy a régiókban a téma iránti tudatosságot fokozzák. A workhop-ok ebben valóban vonzó példát mutatnak.

 

Az egész életen át tartó tanulás szerepét erősíti abban, hogy egy sajátos Európai Állampolgári érzékenység formálódjon a megértés és tisztelet alapján az emberi jogok és a demokrácia iránáyban, a más emberek és kultúrák iránti tolerancia és tisztelet ösztönzésével.

Az EUROlocal és a tanuló régiós üzenet egyike az Európai harmónia és tolerancia példájának.A workshop-ok keretében a felhasznált anyagok is ezt erősítik. Az olyan regionális projektek, melyek a nemzetközi együttműködést és kommunikációt ösztönzik a különbözó Európai országokból származó fiatalok és felnőttek között, mint például a PALLACE projekt elsődlegeg figyelemet kapnak a marketing tevékenység során.

Ösztönzi az eredmények, innovatív termékek, és folyamatok hatékony alkalmazását és az életen át tartó tanulás terén megvalósuló jó gyakorlatok cseréjét annak érdekében, hogy hozzájáruljon az oktatás és képzés minőségének növeléséhez.

Ez az EUROLocal törekvése -tehát termékeket, eszközöket, anyagokat, ajánlásokat, stratégiákat, eset-tanulmányokat gyűjt és azok hatékony alkalmazását ösztönzi azzal, hogy a PENR3L és más hálózatokra támaszkodva terjeszti azokat és támogatja a régiókban történő alkalmazásokat. A honlap és a projekt által elkészített tananyagok e folyamatban jelentős értéket képviselnek.

 

Az EUROlocal projekt által megcélzott tevékenységek sajátos céljai.

Két, vagy több ágazati al-programot lefedő téméban történő Európai partnerség ösztönzése - KA4

Az EUROlocal által összegyűjtött anyagoka tanuló régiós tevékenységek minden aspektusát lefedik, ebbe tartozik a különféle véleményformáló/döntéshozó - iskolák, egsyetemek, felnőttoktatás, vállalkozások, közösség, adminisztráció. Erre példa az INDICATORS projekt ún. Stakholder-auditja. Az auditok e szervetzetek tanuló régiós tevékenységekben való aktív részvételét ösztönzik. Ehhez hasonlóan szerepelnek a tananyagok, melyeket a projekt fejlesztett, hogy e fejlesztést segítse. A workshopok pedig kifejezetten ezért lettek létrehozva.

 

Az EUROlocal által megcélzott tevékenységek működési céljai.

Biztosítja, hogy az Egész életen át tartó tanulási program eredményeit megfelelően elismerik, és megjelenítik, továbbá jelentős mértékben alkalmazzák azokat.

Az EUROlocal négy fő iránya szerepet játszik a) az egész Európára kiterjedő disszeminációs gyakorlat keretében a régiókkal egy kétirányú kommunkációs folyamat révén hatékony és minden lehetséges forrásra kiterjedő adatgyűjtésben b) a honlap interaktívvá és innovatívvá fejlesztésében, mely egyszerű azonosítást és a tudáshoz való hozzáférést biztosít c) ezt a létező gazdag tárházat hálózatok révén népszerűsíti d) a tanyanyagok tervezésében e) Workshopok szervezésében, hogy aktivizálja az érintetteket képviselői révén.

 

 

Az EUROlocal átal felvetett célok/prioritások

..Serkenti az "eredménsek hasznosítását" létező kulcs-hálózatokon és releváns szervezeteken keresztül azzal a céllal, hogy az eredményeket közvetítik és alkalmazzák éd ezzel azok részévé válnak szakpolitikáknak.

Az EUROlocal tehát nem csak gyűjti a különféle eszközöket, stratégiákat, jelentéseket, projekteket, anyagokat, stb. a tanuló régiókról ( a mit kérdések), de világosan felveti s hogyan és a miért kérdését is ezen Európai politika vonatkozásában. A partnerek, akik maguk is saját hálózataikat szervezik, kapcsolatba lépnek a fontosabb Európai hálózatokkal, plé Régiók Bizottsága, Európai Felnőttoktatási Szövetség, Eurocities. Az alkalmazás/hasznosítás érdekében érientkezésbe lép ezen hálózatokkal a marketing anyag és a tananyag felhasználása kapcsán.

 

...Keresztirányú akciók Európai szinten (ágazatok, témák, és felhasználói csoportok révén).

Ez egy ágazati és tematikus ágazatok közitti projekt. A tanuló régiókat az olyan  döntéshozók közötti közös cselekvés hozza létre.   mint az iskolák, egyetemek, felnőttképzési szakiskolák, és a regionális közigazgatás. Az INDIKATORS, a TELS, és a PENR3L projektek éppe ezeknek fejlesztett anyagokat. Az interaktív honlapon található ismeretek a döntéshozók és vélemnéyformálók között nagyobb együttműködést ösztönzi. Ez egy kulcs üzenete a projektnek.

 

...megfelelő infrastruktúra fejlesztése (elemzések, mechanizmusok, módszerek és gyakorlati eszközök) az eredmények hasznosításának előmozdítása révén.

A honlap az ismeretek tárházaként működik. Modern technikát alkalmaz, hatékonyan csoportosítja az információkat logikai csoportokba, sajátos navigációs rnedszert használ,, de blogokat, mozgó képeket, gazdag média-eszközöket jelenít meg és ezzel alkalmazásra bír minden érdeklődőt. Az információk klaszterekbe rendeződnek, aszerint, hogsy a régió, a téma, az ágazat, a nyelv, stb. a meghatározó jellemzője azoknak. A partnerek elemzik a bevitt anyagokat, és makreting eszközt, továbbá tanyanyagot fejlesztenek a meghatározó régiók számára, továbbá azok ismertségét növelik.

 

AZ EUROlocal által felvetett keresztirányú/horizontális politikák.

Az Európai kulturális és nyelvi sokszínűség fontosságának tudatosításában játszott ösztönző szerep, csakúgy mint a rasszizmus, az előítélet és az idegengyűlölet elleni fellépés előmozdítása.

A tanuló régiók nem azonosak, homogén szerkezetűek.Az egyes régiók kulturális és nyelvi sajátosságaira is tekintettel vannak. Jelentős odafigyelést igényel, hogy mindez a honlapon és az azt kísérő anyagokban is megjelenhessen. minden egyes nyelvnek saját része van a honlapon és az általa elérhető példák adott csoportosításban elérhetőek az adott nyelv alapján is.

Az EUROlocal illeskedik más politikákhoz is

Lisszaboni együttműködés a növekedésért és a munkahelyekért

A Lisszaboni Stratégia megvalósítása az egész életen át tartó tanulás európai térségének megvalósítása jelentős mértékben függ a kontinensen felllelhető tanul régiók számának növekedésétől. Az egész életen át tartó tanulás helyi és regionális dimenziót taglaló európai szakpolitikai dokumentum ezt is részletezi. Az EUROlocal jelentősnek tekinthető lépést tesz az információk egy helyen történő megjelenítésével a megvalósítás irányában.

 

Erasmus

Az ERASMUS strukturális hálózatok témáinak egyike az "innováció, a kutatás és az oktatás háromszöge" és az egyetemekkel, mint a regionális fejlesztés motorjaival foglalkozik a projekt ,mert azok a tanuló régiók létrehozásánk fontos részei. az EUROlocal a tudást és azokat az eszközöket biztosítja, melyek a hatékony alkalmazást segítik.

 

 

 

 

Shortlink:

X