LILLIPUT Learning Materials in Czech: Module 2 - Jedinec v učící se obci, městě, regionu

Tool type(s): 
City/Regional Development
Tool type(s): 
Learning materials
Tool type(s): 
Personal Development
Examples of Good Practice: 
Active Citizenship
Examples of Good Practice: 
International Cooperation
Examples of Good Practice: 
Consultation and Democracy
Examples of Good Practice: 
Employability and Future Skills
Examples of Good Practice: 
Stakeholder Involvement
Target Sector(s): 
ALL SECTORS
Europe-wide?: 
Yes

Toto téma se zabývá a popisuje různé tlaky, které ve 21. století na obce, města a regiony působí a opodstatňuje důvody nutné transformace obcí, měst a regionů na „učící se komunity“. To klade nové nároky na veřejnou správu, zejména na její schopnost přizpůsobovat se rychlým a rozsáhlým změnám na úrovni místní, národní i mezinárodní, zejména v oblastech ekonomiky, politiky a nových sociálních a kulturních struktur. Toto téma využívá interaktivních cvičení k tomu, abychom vysvětlili, jak tyto změny ovlivňují jednotlivce i celé rodiny, stejně jako ovlivňují obce, města a regiony a také pro to, abychom postihli spojitost mezi minulostí, přítomností a budoucností a to jak v pracovním procesu tak i v životním stylu. V rámci tématu chceme zdůraznit, že lepší vzdělávání všech občanů je klíčem k tomu, aby se obce, města a regiony rozvíjely k prosperitě a blahobytu a snažíme se tuto potřebu vysvětlit tak, aby každý pochopil její význam.

Hlavní cíle tématu

a) vysvětlit potřebu zaměřit se v obcích, městech a regionech na zlepšení podmínek pro vzdělávání jednotlivců, rodin, organizací a institucí a tím zajistit, že občané budou schopni lépe se vyrovnat s ekonomickými, sociálními, kulturními, politickými a environmentálními změnami
b) nastínit způsoby vzdělávání, které používají jednotlivé moduly tohoto projektu pro rozvoj „učící se obce, města a regionu“

Shortlink:

X