LILLIPUT Learning Materials in Czech:Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu Module 10 -

Tool type(s): 
City/Regional Development
Tool type(s): 
Learning materials
Examples of Good Practice: 
Employability and Future Skills
Examples of Good Practice: 
Learning Region Strategies
Target Sector(s): 
Local/Regional Authority
Target Sector(s): 
ALL SECTORS
Europe-wide?: 
Yes

Popis modulu
Tento modul je k dispozici také na webových stránkách CdiV Univerzity Palackého v Olomouci: http://www.cdiv.upol.cz/

1. Tento modul rozvíjí nové a inovativní přístupy, které si kladou za cíl zkvalitnit jazykovou přípravu
Důležitost jazykové přípravy v obci, městě a regionu je zdůrazňována v mnoha důležitých dokumentech, např. v Memorandu o celoživotním vzdělávání (Memorandum on Lifelong Learning, 2000), nebo v komuniké s názvem “Making a European area of lifelong learning a reality” (2001) a v mnoha dalších dokumentech a programech o celoživotním vzdělávání v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Stále více se zdůrazňuje nezbytnost podpory jazykové přípravy a nutnost zavádění nových postupů, které by podporovaly a motivaci a rozvíjely možnosti k dalšímu jazykovému vzdělávání v rámci koncepce celoživotního vzdělávání.

2. Modul rozvíjí koncepci jazykového vzdělávání se speciálním zaměřením (jazyková příprava pro dospělé) a klade si za cíl motivovat učícího se k návratu k jazykovému vzdělávání. Modul je určen těm, kteří se chtějí v cizím jazyce zdokonalit. K nim mohou patřit například:
 úředníci ve veřejné správě
 školitelé/vzdělavatelé
 podnikatelé
 volení zastupitelé
 občané, kteří pracují ve veřejném životě a chtějí se zdokonalit v cizím jazyce, atd.

3. Modul chce rozvíjet jazykové vzdělávání v obci, městě, regionu.
Jazyková příprava se stává součástí celoživotního vzdělávání a umožňuje tak rozvíjet jazykové znalosti a dovednosti. Klade se důraz na jazykové schopnosti jednotlivce tak, aby osobní rozvoj byl zároveň ku prospěchu celé obce, města či regionu. Modul vychází z následujících předpokladů:
 neomezovat se na budovu školy, ale využívat i jiných prostor a míst k jazykové přípravě
 rychle se přizpůsobovat rozmanitosti potřeb v oblasti jazykového vzdělávání
 klást důraz na jedinečnost každého učícího se jednotlivce
 brát do úvahy potřeby učícího se v oblasti obecného i odborného jazyka
4. Jazyková příprava může probíhat:
 na úřadech
 na pracovišti
 na místech určených pro celoživotní vzdělávání
 na univerzitách
 ve školách
 na místech vybavených technikou nezbytnou pro jazykové vzdělávání

Hlavní cíle
Modul se zaměřuje na:

a) analýzu vzdělávacích potřeb v oblasti jazykového vzdělávání dospělých
b) význam jazykového vzdělávání pro aktivní zapojení do občanského života v obci, městě, regionu
c) rozvíjení multikulturního společenství prostřednictvím celoživotního jazykového vzdělávání
d) rozvoj klíčových kompetencí a dovedností nezbytných pro jazykové vzdělávání učícího se dospělého jedince v následujících oblastech:
 učení pomocí počítače
 rozvoje komunikativních dovedností
 rozvoje odborných jazykových dovedností
 vytváření jazykových kurzů “šitých na míru” (např. jazykové kurzy vytvořené na základě analýzy potřeb v souvislosti s rozšířením EU – terminologie spojená s různými kontexty v rámci života a historie Evropské unie nebo otázka ochrany lidských práv a svobod apod.)

Shortlink:

X