EUROlocal Knowledgebase - Resources

ResourceRESOURCES: Examples of good practice, research, tools, reusable materials and other resources related to the development of lifelong learning regions

 

LILLIPUT Learning Materials in Czech - Module 1 Úvodní modul. Učící se obec, město, region – proč, co, kde, jak a pro koho

Tento modul je úvodním modulem v souboru celkem 14 modulů, které se zabývají různými aspekty budování „učící se komunity“ 21. století v obcích, městech a regionech. Modul bere do úvahy historické, zeměpisné, vzdělávací, politické, environmentální a ekonomické faktory a trendy, které měly zásadní vliv na to, že se pojem „učící se obec, město, region“ stal důležitým pojmem současnosti.

LILLIPUT Learning Materials in Czech: Module 2 - Jedinec v učící se obci, městě, regionu

Toto téma se zabývá a popisuje různé tlaky, které ve 21. století na obce, města a regiony působí a opodstatňuje důvody nutné transformace obcí, měst a regionů na „učící se komunity“. To klade nové nároky na veřejnou správu, zejména na její schopnost přizpůsobovat se rychlým a rozsáhlým změnám na úrovni místní, národní i mezinárodní, zejména v oblastech ekonomiky, politiky a nových sociálních a kulturních struktur.

LILLIPUT Learning Materials in Czech: Module 4 - Učící se město a rozvoj kumunity

Ve 21. století, věku, kdy význam celoživotního vzdělávání rapidně roste, jsou organizace fungující v rámci komunit nedocenitelnými spojenci v bitvě o získání srdcí a myslí občanů pro vzdělávání. V mnoha ohledech jsou totiž lidem nejblíže. Mají přístup k oblastem, ke kterým ostatním organizacím, zvláště těm formálním, zůstávají zavřené dveře. Mají možnost přimět lidi k tomu, aby využívalii svého potenciálu, svého nadání, dovedností, znalostí a zkušeností ve službě druhým lidem a ve službě samotnému učícímu se městu.

LILLIPUT Learning Materials in Czech: Module 6 - Politika a demokracie v učícím se městě

Tento modul se zabývá otázkami, které se týkají činnosti města v roli centra politického a demokratického života. Prověřuje rozhodující úlohu celoživotního vzdělávání a klade přitom důraz na výzvy a příležitosti, které se městu dostávají na jeho cestě k učící se komunitě.

LILLIPUT Learning Materials in Czech: Module 8 Pracoviště v učícím se městě - Vzdělávání a vydělávání v jednom

Pracoviště je jednou z oblastí, na kterou je v rámci rozvoje učící se společnosti v učícím se městě nebo regionu zaměřena obrovská pozornost. Společnosti a podniky, které se málo věnují rozvíjení nadání a dovedností svých zaměstnanců, nemají šanci dostát neustále se měnícím potřebám a požadavkům světa ve 21. století a jsou předem odsouzeny k úpadku a postupnému zániku.

LILLIPUT Learning Materials in Czech:Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu Module 10 -

Popis modulu
Tento modul je k dispozici také na webových stránkách CdiV Univerzity Palackého v Olomouci: http://www.cdiv.upol.cz/

1. Tento modul rozvíjí nové a inovativní přístupy, které si kladou za cíl zkvalitnit jazykovou přípravu

LILLIPUT Learning Materials Module 1 - Introduction to Learning Cities and Regions - Why, What and How

This module is the introductory module to a set of 14 dealing with different aspects of the construction of a 21st century Learning Society in towns, cities and regions. It examines the historical, geographical, educational, cultural, political, environmental and economic factors and trends which make the Learning Town, City and Region an important concept for our time.

LILLIPUT Learning Materials on Schools in Learning Cities and Regions

This module addresses the challenges and opportunities that schools will face in their own journey towards becoming lifelong learning organisations and examines the role they can play in assisting the construction of a learning town, city or region. Children entering primary school this year will leave secondary education in the year 2025 and the, hopefully, many who go on to further and higher education will graduate by about 2031. Hopefully too few of them will consider that their learning is complete. In that period a great number of changes will have been made.

LILLIPUT Learning Module on Language Learning Skills in Learning Cities and Regions

This module develops innovative approaches to widening participation in language learning within a learning city. The Memorandum on Lifelong Learning (2000), Communication “Making a European area of lifelong learning a reality” (2001) and many local programmes on lifelong learning in individual European countries underlined the importance of learning languages, a trend which learning cities and regions will need to emphasise.

LILLIPUT Materials and Resources on Politics and Democracy in Learning Cities and Regions

This module addresses issues concerned with the operation of the city from a political and democratic standpoint. It examines the crucial role of lifelong learning in those processes and emphasises the challenges and opportunities which the city/region will face in its journey towards becoming a learning city/region.

LILLIPUT Resources on Community Development in Learning Cities and Regions - Part 2 Implementation

Module 5 continues the theme of the Community and the Learning city by focusing on the major issues around the effects of the implementation of lifelong learning concepts on the growth of community learning. It contains a wealth of case studies and exercises for participants to study and enjoy. National, regional and Local Education Authorities which adopt lifelong learning as the way ahead are recognizing that it changes the way of thinking and acting between generations and between sectors of the city and region.

Lingua franca - urban quarter development through language promotion

Lingua franca - urban quarter development through language promotion
Die Verkehrssprache - Soziale Stadtteilentwicklung durch Sprachförderung

A sound urban quarter development is hardly possible without the integration of big parts of the resident population. The case beeing that 26.1% of the population in Hamburg has foreign roots, it is important to integrate this part through promoting their language skills in German. In some urban quarters the part of foreign residents is much higher, such as in Hamburg Veddel with 61.4% foreigners.

Longlearn Active Learning Materials - 200 hours

Learning Cities and Regions won't happen unless everyone involved in local and regional government - and their stakeholders - understands why they are necessary, what is entailed and how they are essential to the creation of a better future for all'(Learning Cities, Learning Regions, Learning Communities'

LR Lake of Constance - Further training of teachers “Lake of Constance compact”

In the further training of teachers “Lake of Constance compact” regional knowledge is conveyed and ways shown how the landscape of the Lake of Constance can be introduced into the tuition. At the same time the teachers learn to know places around the lake, which are especially worth to visit with a school class. The further education lasts for four days, thereby 2 topics per day are taught.

LR Mainz, Kinzig, Spessart - Accompanying further education for counselors

The current comprehensive changes in the living conditions, the economy and on the labour market demand that the people continuously adjust their knowledge and their qualifications. Lifelong Learning and corresponding offers is asked for. With it the request for competent information and counseling increases, which enables the individuals to form the own education, development and learning process. At the same time the demands on the counselors rise. Professional educational counseling can no longer be done as an aside, but asks for professional understanding.

Shortlink:

X